blog image

The best smartphone accessories

Mobile phones are quickly becoming the center of our lives, but the devices themselves only tell part of the story. What really makes a smartphone work for you are the accessories that further enhance the experience. Whether you’re driving, walking, or kicking back at home, the right accessories can level up your smartphone experience. To that end, we have compiled a list of our picks for best mobile accessories that make our smartphones even smarter.

VR headsets

Samsung Gear VR

Samsung’s Gear VR headset gives you access to over 600 games as well as loads of 360-degree video content via YouTube and similar services. It works with quite a few Samsung phones, but unfortunately isn’t compatible with devices from other brands. It includes a controller in the box, which is handy for VR games.

The VR headset from Samsung is an inexpensive way to immerse yourself in the word of VR — you can get it from Amazon via the link below for around $125. Before you buy it, make sure you own a compatible Samsung device.

Headphones Bluetooth headphones: Jaybird Tarah

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Menu

Giỏ hàng

Đóng
Đã xem

Mới Vừa Xem

Close

Thật tuyệt được gặp bạn tại đây !

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên toàn bộ trang web này, để quản lý quyền truy cập vào tài khoản của bạn và cho các mục đích khác được mô tả trong privacy policy của chúng tôi.

Bạn đã có tài khoản?

Xem nhanh

Đóng

Danh mục