blog image

Headphones Bluetooth headphones: Jaybird Tarah

Headphones are an important accessory to today’s smartphones, and with so many OEMs ditching the 3.5mm headphone jack, Bluetooth is more important than ever. The Jaybird Tarah headphones are a great solution to this problem. They offer terrific sound and are IPX7 rated, making them a great option for the gym. The battery lasts for around six hours, which isn’t the best you can get, but it’s not bad either. The Tarah features music control buttons and a built-in mic for making calls. They also look nice and are not too bulky. You can get them for $75 on Amazon.

The best smartphone accessories
Professional Tymphany speakers

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Menu

Giỏ hàng

Đóng
Đã xem

Mới Vừa Xem

Close

Thật tuyệt được gặp bạn tại đây !

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên toàn bộ trang web này, để quản lý quyền truy cập vào tài khoản của bạn và cho các mục đích khác được mô tả trong privacy policy của chúng tôi.

Bạn đã có tài khoản?

Xem nhanh

Đóng

Danh mục